નવા સંપાદક – નિરંજન મહેતા

     અમને જણાવતાં ખુબ આનંદ થાય છે કે, શ્રી. નિરંજન મહેતા અમારી સાથે બાળકોની સેવામાં જોડાયા છે. તેઓ  મુંબાઈના પરા બોરીવલીમાં રહે છે, અને ગુજરાતી નેટ જગતમાં વાર્તા લેખક તરીકે ખુબ જાણીતા છે. તેમને કોયડાઓમાં પણ ખુબ રસ છે. વાર્તા ‘કાગડાભાઈ અને ભૂમિકા’ થી તેમની બેટિંગ આજે શરૂ થાય છે!

  તેમનાં પ્રદાન  અહીં.

4 thoughts on “નવા સંપાદક – નિરંજન મહેતા”

    1. આભાર. પણ ક્ષમા કરશો કે કદાચ આપ નાટ્યકાર નિરંજન મહેતાને જાણતા હશો એટલે તેમને ઉદ્દેશીને આ લખ્યું હશે. હું તો એક અદનો લેખક છું.

  1. નિરંજનભાઈ, ઈ-વિદ્યાલયમાં આપનું સ્વાગત છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.