ભાષા જ્ઞાન – કહેવતો

     સદીઓ પહેલા બનેલા પ્રસંગને અનુરૂપ જે વાત એક વાક્યમાં પ્રચલિત થાય તેને કહેવત કહેવાતી. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં પણ અનેક કહેવતો છે, જેમાની કેટલીક કહેવતો આ સાથે આપી છે. સુજ્ઞ લોકોને ઘણી બધી કહેવતોની જાણકારી હશે જ તેમ માનું છું.

     આગળ ઉપર બને તેટલી કહેવતોને દ્રષ્ટાંત સાથે વિસ્તારથી રજુ કરવા ઈચ્છું છું.

  -    નિરંજન મહેતા

 • અણી ચૂક્યો સો વર્ષ જીવે
 • અધૂરો ઘડો છલકાય ઘણો
 • આંધળામાં કાણો રાજા
 • આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ન જવાય
 • આમદની અઠ્ઠની ખર્ચા રૂપૈયા
 • ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન
 • ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન
 • ઊંટના અઢાર અંગ વાંકા
 • એક સાંધતા તેર તૂટે
 • કાગનું બેસવુ અને ડાળનું પડવું
 • કાશીમાં પણ કાગડા તો કાળા જ
 • કીડીને કણ ને હાથીને મણ
 • કૂતરાની પૂંછડી જમીનમાં દાટો તો પણ વાંકી ને વાંકી
 • કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે
 • ક્યાં રાજા ભોજ અને ક્યાં ગંગુ તેલી
 • ખાડો ખોદે તે પડે
 • ખાલી ચણો વાગે ઘણો
 • ખોદ્યો ડુંગર, નીકળ્યો ઉંદર
 • ગાંડાના ગામ ન હોય
 • ગાંડી સાસરે ન જાય અને ડાહ્યીને શીખામણ આપે
 • ઘરકી મુરઘી દાલ બરાબર
 • ઘરનાં છોકરાં ઘંટી ચાટે ને પાડોશીને આંટો
 • ઘેર ઘેર માટીનાં ચૂલા
 • ચેતતો નર સદા સુખી
 • છાશ લેવા જવુ અને દોણી સંતાડવી
 • જેને કોઇ ન પહોંચે તેને તેનુ પેટ પહોંચે
 • જ્યાં ન પહોચે રવિ, ત્યાં પહોંચે કવિ
 • ઝાઝા હાથ રળિયામણાં
 • ઝાઝી કીડીઓ સાપને તાણે
 • ટીંપે ટીંપે સરોવર ભરાય
 • ડુંગર દૂરથી રળિયામણાં
 • દશેરાનાં દિવસે અડીયલ ઘોડો ન દોડે
 • દુકાળમાં અધિક માસ
 • ધરમની ગાયનાં દાંત ન જોવાય
 • ધીરજનાં ફળ મીઠાં
 • ધોબીનો કૂતરો ન ઘર નો ન ઘાટનો
 • નમે તે સૌને ગમેં
 • ના બોલવામાં નવ ગુણ
 • ના મામા કરતાં કહેણો મામો સારો
 • નાચ ન જાને આંગન ટેઢા
 • નાણાં વગરનો નાથીયો ,નાણે નાથાલાલ
 • નામ મોટા દર્શન ખોટા
 • પઈની પેદાશ નહી અને ઘડીની નવરાશ નહી
 • પહેલુ સુખ તે જાતે નર્યા
 • પાકા ઘડે કાંઠા ન ચડે
 • પાડાનાં વાંકે પખાલીને ડામ
 • પારકી આશ સદા નીરાશ
 • પારકી મા જ કાન વિંધે
 • પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાં અને વહુનાં લક્ષણ બારણામાં
 • ફરે તે ચરે, બાંધ્યા ભૂખ્યા મરે
 • બકરું કાઢતા ઊંટ પેઠું
 • બગલમાં છોકરો અને ગામમાં ઢંઢેરો
 • બાંધી મુઠી લાખની
 • બાર વર્ષે બાવો બાલ્યો
 • બાવાનાં બેઉ બગડે
 • બોલે તેના બોર વહેચાય
 • ભાવતુ હતુ ને વૈદે કીધુ
 • ભેંસ આગળ ભાગવત
 • ભેંસ ભાગોળે અને છાશ છાગોળે
 • મન હોય તો માંડવે જવાય
 • મા તે મા, બીજા વગડાના વા
 • મારુ મારુ પોતાનું ને તારુ મારુ સહીયારુ
 • મોરનાં ઈંડા ચીતરવા ન પડે
 • રાજા ને ગમે તે રાણી છાણાં વીણતી આણી
 • રાજા, વાજાં અને વાંદરાં ત્રણેય સરખાં
 • રાત થોડી ને વેશ ઝાઝા
 • રામ રાખે તેને કોણ ચાખે
 • લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે કપાળ ધોવા ન જવાય
 • લાખ મળ્યાં નહિ અને લખેશ્રી થયા નહિ
 • લાતોના ભૂત વાતોથી ન માને
 • લાલો લાભ વિના ન લૂટે
 • લૂલી વાસીદુ વાળે અને સાત જણને કામે લગાડે
 • લોભી હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ન મરે
 • વખાણેલી ખીચડી દાઢે વળગી
 • વડ તેવા ટેટા ને બાપ જેવા બેટાં
 • વર મરો, કન્યા મરો પણ ગોરનું તરભાણું ભરો
 • વાડ જ ચીભડાં ગળે
  ઉતાવળે આંબા ન પાકે
 • વાવો તેવું લણો
 • શેઠની શીખામણ ઝાંપા સુધી
 • શેરને માથે સવાશેર
 • સંગ તેવો રંગ
 • સંઘર્યો સાપ પણ કામનો
 • સંપ ત્યાં જંપ
 • સાપ ગયા અને લીસોટા રહી ગયા
 • સુકા ભેગુ લીલુ બળે
 • સો દહાડા સાસુના એક દહાડો વહુનો
 • સો સોનાર કી એક લુહાર કી
 • હસે તેનું ઘર વસે
 • હાથી જીવતો લાખનો મરે તો સવા લાખનો
 • હિમ્મતે મર્દા તો મદદે ખુદા
 • હીરો ઘોઘે જઈને આવ્યો અને ડેલીએ હાથ દઈ આવ્યો

11 thoughts on “ભાષા જ્ઞાન – કહેવતો”

 1. સુંદર પહેલ.. ઉમદા પ્રવૃત્તિ.. વ્યાપ ચોક્કસ વધશે..

 2. ખૂબ સરસ, ઉમદા કામ થઈ રહ્યું છે.એનું ગૌરવ અને આનંદ..
  ધન્યવાદ સાથે..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.