જોક -૪

(૧)

છાપામાં અપાતી જાહેરખબરના ભાવ પૂછવા મહેશે ફોન કર્યો અને પૂછ્યું - " જાહેરખબરનો ભાવ શું છે?"

જવાબમાં જણાવાયું કે એક સેન્ટીમીટરના દસ રૂપિયા.

આ સાંભળી મહેશે કહે, "મને ન પોસાય."

એટલે સામેથી અવાજ આવ્યો -  "કેમ?"

‘મારે તો મરણનોંધમાં જાહેરખબર આપવી છે. અને મરનાર પાંચ ફૂટ ચાર ઈંચનો છે."

(૨)

"કેમ મોડો પડ્યો?" - માસ્તરે ધીરુને પૂછ્યું.

"મારા નાનાભાઈને વાળ કપાવવા લઇ ગયો હતો."

"એ કામ તો તારા પપ્પા પણ કરી શકે."

"મારા પપ્પા કરતાં હજામ સારા વાળ કાપે છે."

   -   નિરંજન મહેતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.