નવાં લેખિકા – પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

    ગુજરાતી નેટ જગતમાં અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા રાજ્યના સાન ફાન્સિસ્કો શહેરનાં નિવાસી શ્રીમતિ પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા નું નામ ઘણું જાણીતું છે. તેમણે પોતે તો અઢળક સર્જન કર્યું જ છે; પણ કદી એક શબ્દ પણ જાહેર ન કર્યો હોય તેવાં અનેક ગુજરાતીઓને તેમણે લખતાં કર્યાં છે. 'બેઠક' નામના એક બ્લોગનાં તે સ્થાપક છે, જે બ્લોગ અનેક સર્જકોથી ચહચહે છે. સાહિત્ય ઉપરાંત પણ બીજી ઘણી બધી સાંસ્કૃતિક બાબતોમાં તેમનાં રસ અને પ્રદાન માટે પણ તેઓ જાણીતાં છે.   અવાર નવાર બાળકો અને બાળઉછેર અંગે તેમના અનુભવો આપણને મળતા રહેશે.

તેમનો અહીં પહેલો લેખ ' મૌન પણ બોલે છે.' આ રહ્યો.

'બેઠક' આ રહી 

One thought on “નવાં લેખિકા – પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.