જોક

jokes

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
 માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

તોફાની પક્ષીઓ

8th December 2018

જોક – ૧૩

1st December 2018

જોક – ૧૨

24th November 2018

જોક – ૧૧

10th November 2018

જોક – ૧૦

3rd November 2018

જોક – ૯

28th October 2018

જોક – ૮

5th October 2018

જોક – ૭

30th September 2018

જોક – ૬

26th September 2018

જોક -૫

22nd September 2018

જોક -૪

19th September 2018

છેલ્લો એક પાસો – વલીભાઈ મુસા

28th July 2018

જોક -૩

26th July 2018

જોક-૨

20th July 2018

જોક-૧

25th June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.