વિજ્ઞાન

science

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

કૂતરો જીભથી શી રીતે પાણી પીએ છે?

10th October 2018

મગર પાણીમાંથી ઉપર શી રીતે કૂદે છે?

3rd October 2018

સીલાઈનું મશીન શી રીતે કામ કરે છે?

26th September 2018

લેડી બગ શી રીતે ઊડે છે?

19th September 2018

પતંગિયું

18th September 2018

પાણીનાં મોજાંમાં પાણી શી રીતે ઘુમે છે?

12th September 2018

હરણ અને કાળિયાર

10th September 2018

સીલાઈ મશીન શી રીતે સીવે છે?

5th September 2018

આપણી શી રીતે ગળીએ છીએ?

29th August 2018

કીડી શી રીતે ચાલે છે?

22nd August 2018

તાળું અને ચાવી શી રીતે કામ કરે છે?

16th August 2018

ઝીપર શી રીતે કામ કરે છે?

14th August 2018

દીપડો અને ચિત્તો – ચન્દ્રશેખર પંડ્યા

7th August 2018

ભારતના રાજ્યોના રાજ્ય પક્ષીઓ

1st August 2018

ચાલો .gif ફાઈલ બનાવીએ

9th July 2018

રંગીલો રાજા – ગોપાલ ખેતાણી

8th July 2018

બાળકનું નામ શોધવું છે? – માતાઓ માટે ખાસંખાસ

2nd July 2018

પરિસરનો પડકાર – ચંદ્રશેખર પંડ્યા

29th June 2018

ફોર સ્ટ્રોક એન્જિન શી રીતે કામ કરે છે?

21st June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.