હીરલ શાહ

હીરલ શાહ

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

એક વિનંતી

14th September 2018

થોડીક જ મિનિટ યોગ, બહુ ફાયદો થશે હોં !

5th September 2018

બાળકોને સમજાવવાં અઘરાં છે?

4th September 2018

વિરાજ સવાલ જવાબ

28th August 2018

૧૧ મહિનાનો વિરાજ

21st August 2018

અંકગણિત – બાદબાકી અને ભાગાકાર

7th August 2018

અંકગણિત – ગુણાકાર

7th August 2018

અંકગણિત – સરવાળા અને પ્રકીર્ણ

7th August 2018

બીજગણિત – પ્રકીર્ણ

5th August 2018

ઈ-વિદ્યાલયના વાચકોને એક વિનંતી

4th August 2018

ભૂમિતિ – પ્રકીર્ણ

3rd August 2018

ભૂમિતિ – ખૂણો અને વર્તુળ

3rd August 2018

સચિત્ર શબ્દાવળી અને ઉખાણાં

31st July 2018

બીજગણિત – સમીકરણ અને વિસ્તરણ

31st July 2018

અવયવીકરણ

30th July 2018

અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ

30th July 2018

વેદિક ગણિત

29th July 2018

અંકગણિત – વાસ્તવિક સંખ્યા

27th July 2018

ભાષા શિક્ષણ – અક્ષરો, શબ્દો વિ.

27th July 2018

ગણપદ્ધતિ – પરિચય, ક્રિયા

27th July 2018

સંખ્યા પદ્ધતિ- અંકગણિત

26th July 2018

બાળગીતો/ કવિતા/ બાળ કથાઓ – વિડિયો

26th July 2018

નફો ખોટ- અંકગણિત

22nd July 2018

જોક-૨

20th July 2018

સામાન્ય વીરો

19th July 2018

હાથીનું નાક લાંબુ કેમ?

9th July 2018

લ્યો ટબૂકબેન મારો તાળી

4th July 2018

વાલી અનુભવ (૩) – સવાલ જવાબ

3rd July 2018

જંગલકેરા પ્રાણીઓ

2nd July 2018

વાલી અનુભવ (૨) – સવાલ જવાબ

2nd July 2018

વાલી અનુભવ (૧) – સવાલ જવાબ

1st July 2018

આ નદી છે.

30th June 2018

વિડિયો દ્વારા શિક્ષણ – ૩, વીરવાવ શાળા, રાજકોટ

30th June 2018

વિડિયો દ્વારા શિક્ષણ – ૨, સ્વયંપ્રભા

29th June 2018

વિડિયો દ્વારા શિક્ષણ – ૧, I.I.T. , New Delhi

28th June 2018

જોક-૧

25th June 2018

કક્કો ઘૂંટો – ક થી ચ

16th June 2018

તમારા બાળકોને જરા પૂછજો ને!

1st June 2018

અમદાવાદના મ્યુઝિયમો

18th May 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.