શી રીતે?

science

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

ફૂલ કેવી રીતે ખીલે છે?

12th December 2018

પાયથાગોરસના નિયમની સાબિતી

5th December 2018

વેલ શી રીતે આધાર શોધી લે છે?

28th November 2018

ગર્ભમાં બાળકનો ચહેરો શી રીતે બને છે?

21st November 2018

પોપ કોર્ન શી રીતે ફૂટે છે?

7th November 2018

દરિયાની નીચે કેબલ શી રીતે નાખવામાં આવે છે?

31st October 2018

વાંકા દાંત શી રીતે સીધા કરાય છે?

24th October 2018

સ્પ્રીન્ગ વાળું રમકડું (slinky) શી રીતે પડે છે?

17th October 2018

કૂતરો જીભથી શી રીતે પાણી પીએ છે?

10th October 2018

મગર પાણીમાંથી ઉપર શી રીતે કૂદે છે?

3rd October 2018

સીલાઈનું મશીન શી રીતે કામ કરે છે?

26th September 2018

લેડી બગ શી રીતે ઊડે છે?

19th September 2018

પાણીનાં મોજાંમાં પાણી શી રીતે ઘુમે છે?

12th September 2018

સીલાઈ મશીન શી રીતે સીવે છે?

5th September 2018

આપણી શી રીતે ગળીએ છીએ?

29th August 2018

કીડી શી રીતે ચાલે છે?

22nd August 2018

તાળું અને ચાવી શી રીતે કામ કરે છે?

16th August 2018

ઝીપર શી રીતે કામ કરે છે?

14th August 2018

ચાલો .gif ફાઈલ બનાવીએ

9th July 2018

ફોર સ્ટ્રોક એન્જિન શી રીતે કામ કરે છે?

21st June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.