સવાલ તમારા, જવાબ અમારા -૬

-   નિરંજન મહેતા

સવાલ

જવાબ

રામાયણમાં સૌમિત્રને નામે કોણ ઓળખાય છે? લક્ષ્મણ
૧૯૨૦માં મહાત્મા ગાંધીએ કઈ વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી? ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
યુનાઈટેડ નેશન્સમાં ભારતની એક મહિલા પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ હતા જે ભારતના એક રાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ પણ હતાં તો તે કોણ? શ્રીમતી વિજયાલક્ષ્મી પંડિત
૨૦૧૯મા ‘ચંદ્રાયન’ મિશન માટે જે લેન્ડર ઉપયોગમાં લેવાનું છે તેને જે વ્યક્તિનું નામ અપાયું છે તે કોણ? વિક્રમ સારાભાઈ
ભારતની ભૂમિ સીમા સાથે જોડાયેલા રાષ્ટ્રોમાંથી કયું રાષ્ટ્ર ભારત રાજ્યો સાથે ઓછામાં ઓછી સીમાઓથી જોડાયેલું છે? ભૂતાન જે ચાર રાજ્યો સાથે સીમાથી સંકળાયેલું છે – સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળ.

    

નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
વિજયાલક્ષ્મી પંડિત
ડો. વિક્રમ સારાભાઈ
ભુતાન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.