બર્મ્યુડા ત્રિકોણ

     અમેરિકાના મિઆમી(ફલોરિડા), કેરિબિયન ટાપુઓના પ્યુઅર્ટો રિકો અને  બર્મ્યુડા ટાપુની વચ્ચેનો દરિયાઇ ત્રિકોણ ભાગ બર્મ્યુડા ત્રિકોણ ( Bermuda triangle) કહેવાય છે, અત્યાર સુધીમાં અનેક વહાણો અને વિમાનો અહીં રહસ્યમય રીતે ગુમ થઇ ગયા છે.

      શું બર્મ્યુડા ત્રિકોણમાંથી પસાર થતી તમારી કોઇ લકઝરી ક્રુઝ છે?
મારે  તેમાં એક ટિકીટ બુક કરાવવી છે -
મારા સાસુજી માટે!

   - જતિન વાણિયાવાળા, સુરત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.