હોબી

hobby

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને
ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

ev_msg_1

અવયવો

14th January 2019

ઢીંગલી માટે પલંગ!

13th January 2019

Scratch 3.0 – first project

12th January 2019

રસગુલ્લા દાસ!

12th January 2019

૧૦ વિશ્વવિખ્યાત જાદૂગરો!

11th January 2019

લેગો શી રીતે બનાવવામાં આવે છે?

9th January 2019

આકારો

7th January 2019

નેપકિનમાંથી કૂતરો!

6th January 2019

બાબલાનું શેડ્યૂલ

5th January 2019

જાદૂની ૧૦૦ ટ્રિક!

4th January 2019

ચિત્તો પુંછડી શી રીતે વાપરે છે?

2nd January 2019

સંગીત

2nd January 2019

અંકગણિત

31st December 2018

ખોખામાંથી ગિટાર!

30th December 2018

માણસખાઉ વાઘ

29th December 2018

જાદૂની ૧૪ ટ્રિક!

28th December 2018

ટ્રમ્પેટ શી રીતે કામ કરે છે?

26th December 2018

વાર્તા લખવાની કળા

26th December 2018

ગણતરી

24th December 2018

પાછી આવી જતી બોટલ!

23rd December 2018

માઈક્રોસ્કોપ

22nd December 2018

આઈપેડ જાદૂ!

21st December 2018

ચિત્રકળા પાઠ – ૭

20th December 2018

π સમજીએ

19th December 2018

ફિલ્મ એકટર બનવા શું કરવું પડે?

19th December 2018

લાયબ્રેરી

17th December 2018

ઊંચે નીચે જતો કરોળિયો!

16th December 2018

ડ્રગ માફિયા

15th December 2018

ફૂલ કેવી રીતે ખીલે છે?

12th December 2018

હોબી – ૪, સિનેમા

12th December 2018

ચિત્રકળા પાઠ – ૬

11th December 2018

ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ

9th December 2018

જુલિયસ સીઝર

8th December 2018

પાયથાગોરસના નિયમની સાબિતી

5th December 2018

ચિત્રકળા પાઠ ૫ મો

4th December 2018

આંકડા વ્યવસ્થિત ગોઠવો

3rd December 2018

અવાજની દિશા બદલો!

2nd December 2018

અગ્નિ મિસાઈલ

1st December 2018

ગુજરાતી રસોઈ

1st December 2018

વેલ શી રીતે આધાર શોધી લે છે?

28th November 2018

હોબી – ૩, નાટક

28th November 2018

ચિત્રકળા પાઠ ૪ થો

26th November 2018

કેલેન્ડર

26th November 2018

શરીરની સિસ્ટમો

25th November 2018

હાઈડ્રોજન

24th November 2018

હોબી – ૨, નૃત્ય

21st November 2018

ગર્ભમાં બાળકનો ચહેરો શી રીતે બને છે?

21st November 2018

ચિત્રકળા પાઠ ૩ જો

20th November 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.