દાહોદ જિલ્લો

સાભાર - ગુજરાતી લેક્સિકોન

ગુજરાતના બધા જિલ્લા વિશે જાણવા અહીં ક્લિક કરો.

     દાહોદ જિલ્લો દાહોદ, દેવગઢ-બારિયા, ધાનપુર, ફતેપુર, ગરબાડા, ઝાલોદ, લીમખેડા અને સંજેલી – એમ કુલ 8 તાલુકાનો બનેલ છે. આ જિલ્લામાં 693 જેટલાં ગામડાં આવેલાં છે જ્યારે તેનો કુલ વિસ્તાર 3,642 ચો. કિ.મી. છે. અંદાજીત વસ્તી 21 લાખથી વધુ છે. 58%થી વધુ સાક્ષરતાનો દર તે ધરાવે છે.  

    આ જિલ્લો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સાથે જોડાઈને ઊભો છે. અહીં વધુમાં વધુ આદિવાસી જોવા મળે છે. લીમખેડા પાસેનું કંજેટા મધ અને આંબળાં માટે જાણીતું છે.


નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

-- -- --
દાહોદ જિલ્લો
જિલ્લા પંચાયત ભવન, દાહોદ
આદિવાસી
આદિવાસી સ્ત્રીઓ

One thought on “દાહોદ જિલ્લો”

 1. ફ્રીલૅન્ડ ગંજ દાહોદમા બાળપણના દીવસો યાદ આવ્યા
  Sanskrit Language – YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=hEE9B1F0fHA – Translate this page
  Video for freelandganj youtube▶ 0:33
  Dec 13, 2018 – Uploaded by Bhasha Sangam Kendriya Vidyalaya Dahod
  Sanskrit Language Kendriya Vidyalaya Dahod Parsi COlony, Freelandgunj, Dahod Gujarat Day 17 Bhasha …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.