કપિલ સતાણી

  • જન્મ - ૧૯૮૭, માલપરા, તા. વલ્લભીપુર, જિ. ભાવનગર
  • અભ્યાસ - પી.ટી.સી.
  • હાલ વસવાટ - બોટાદ
  • વ્યવસાય - પ્રાથમિક શિક્ષક
  • પ્રવૃત્તિઓ - બ્લોગર, સામાયિકોમાં તંત્રી/ કોલમ લેખન 
  • ઈમેલ - kapilsatani87@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *