જિગીષા પટેલ

  • જન્મ - ૧૯૫૪, અમદાવાદ
  • બી.એ.
  • વ્યવસાય - અમદાવાદમા લેડીઝ વસ્ત્રોનાં ડિઝાઈનર
  • હાલ વસવાટ - સાન હોઝે( કેલિફોર્નિયા, યુ.એસ.)
  • પ્રવૃત્તિઓ - હસ્ત કળા વિ. સામગ્રીઓનું વેચાણ, બ્લોગર
  • ઈમેલ - dilipjigisha@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *