નિરંજન મહેતા

  • જન્મ- ૧૯૪૦,અમદાવાદ
  • એમ.કોમ.
  • ફાયનાન્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે નિવૃત્ત
  • હાલ વસવાટ - બોરીવલી, મુંબઈ
  • પાર્ટ ટાઈમ જોબ અને સામાયિકો અને નેટ ઉપર સાહિત્ય સર્જન
  • ઈમેલ - nirumehta2105@gmail.com

 

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *