પી.કે.દાવડા

  • જન્મ - ૧૯૩૬, મુંબઈ
  • બી.ઈ. (સિવિલ)
  • વ્યવસાય - નિવૃત્ત સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર
  • વસવાટ - ૨૦૧૨થી -ફ્રિમોન્ટ( કેલિફોર્નિયા, યુ.એસ.)
  • નેટ ઉપર સાહિત્ય સર્જન, બ્લોગર  
  • ઈમેલ - pkdavda@gmail.com

 

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *