નીલમ દોશી

 

  • જન્મ- ૧૯૫૫,પોરબંદર
  • એમ.એ.
  • નિવૃત્ત વિજ્ઞાન શિક્ષિકા
  • હાલ વસવાટ - અમદાવાદ
  • લેખક, સામાયિકો અને નેટ ઉપર સાહિત્ય સર્જન, બ્લોગર
  • ઈમેલ - nilamhdoshi@gmail.com

 

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *