શૈલા મુન્શા

  • જન્મ - ૧૯૫૧, કલકત્તા, ઉછેર- મુંબઈ
  • લગ્ન પછી મુંબઈમાં શિક્ષિકા
  • હાલ વસવાટ - હ્યુસ્ટન ( ટેક્સાસ, યુ.એસ.)
  • ખાસ જરૂરિયાત વાળાં બાળકો માટે શિક્ષિકા, બ્લોગર
  • ઈમેલ - smunshaw22@yahoo.co.in

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *