ભાષા જ્ઞાન – રંગ પરથી શબ્દ શોધ

    –  પૂર્વી રાઠોડ

     

 નમસ્કાર…

વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે આપેલા રંગના નામ પરથી એ રંગની  કોઈપણ ચીજવસ્તુઓના નામ લખો મિત્રો રંગ તો ઘણા બધા છે.પરંતુ તમને આપવામાં આવેલ રંગના નામના જ તમારે પાંચ શબ્દ લખવાના છે.

ઉદાહરણ:
૧.લાલ.
          ટામેટું,
           ગાજર,
           મરચું,
           કુમકુમ,
           ટપાલપેટી.

૨.લીલો.

           પાંદડુ,
           મરચુ,
           શેવાળ,
            પોપટ,
            ઘાસ.
૩.સફેદ.
          દૂધ,
          રૂ,
          સસલું,
          ગધેડું
           કાગળ

મૂળ લેખ અહીં …

અને ….

પૂર્વીબહેને આવી ઘણી બધી શબ્દ રમતો વિકસાવી છે – અહીં એ બધી જોઈ શકાશે 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *