પાટણ જિલ્લો

સાભાર - ગુજરાતી લેક્સિકોન

ગુજરાતના બધા જિલ્લા વિશે જાણવા અહીં ક્લિક કરો.

    પાટણ જિલ્લો અગર, ચાણસ્મા, હારીજ, પાટણ, રાધનપુર, સમી, સાંતલપુર (વરાહી), સિદ્ધપુર, શંખેશ્વર, વાગદોદ – એમ કુલ 10 તાલુકાનો બનેલ છે. આ જિલ્લામાં 517 જેટલાં ગામડાં આવેલાં છે જ્યારે તેનો કુલ વિસ્તાર 5,738 ચો. કિ.મી. છે. અંદાજીત વસ્તી 13 લાખથી વધુ છે. 72%થી વધુ સાક્ષરતાનો દર તે ધરાવે છે.

      પાટણનાં પટોળાં દેશવિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. એની રાણીની વાવ અને સહસ્ત્રલિંગ તળાવ જોવા જેવાં પૌરાણિક જૂનાં સ્થાપત્ય છે. સિદ્ધપુર અતિ પ્રાચીન તીર્થ છે. એનું બિંદુ સરોવર માતૃશ્રાદ્ધ માટે અને રુદ્રમાળનાં સોલંકીયુગનાં ખંડેર શિલ્પો માટે પ્રસિદ્ધ છે.


નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

-- -- -- --
પાટણ જિલ્લો
રાણકી વાવ, પાટણ
સહસ્ત્રલિંગ તળાવ
રૂદ્રમાળ, સિદ્ધપુર
પાટણનાં પટોળાં
બિંદુ સરોવર, સિદ્ધપુર

One thought on “પાટણ જિલ્લો”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.