બકો જમાદાર – ૧૦

  -   જયશ્રી પટેલ

વાર્તા નં ૧૦

 નમસ્તે બાળકો,
     આવી ગયો મંગળવાર? કેમ છો?  શાળા શરૂ થઈ ગઈ ને? આવે છે મજા? ભણતર એ તો આપણું ભવિષ્ય છે. ભણજો ને ભણાવજો.
      બરકેશ પણ શાળાઓ ખુલી જવાથી થોડો કામમાં રહેવા લાગ્યો. શાળાનું ઘરકામ કરવામાં હવે રમવાનું મળતું નહિ તેથી બકા જમાદારને એક યુક્તિ સૂઝી. એમણે બરકેશને એમની પાસે બોલાવ્યો ને એક ખિસ્સાકોશની નાની ચોપડી આપીને કહ્યુ કે,

 

”આમાથી એવા શબ્દો શોધ, જે રોજના વપરાશ કરતા કંઈક જુદા જ હોય અને બરકેશનો એક કલાક આમાં જ નિકળી ગયો. આમ રોજ હવે બરકેશ ને નીત
નવું નવું શોધવા ની મજા આવી. નદીઓનાં નામ, શહેરોનાં નામ વગેરે. બકા જમાદારે કહ્યું
કે,  આમ જ એમણે એક સરસ નવો શબ્દ કોશ ઊભો કર્યો હતો અને નવું જાણતા શીખ્યા હતા. બરકેશને પણ સરસ રમત મળી હતી.

     હવે તે આવીજ રીતે અંગ્રેજી શબ્દકોશ લઈને પણ બેસતો થયો. નીત નવા શબ્દોને ઓળખતો થયો અને એનો ઉપયોગ કરતા શીખ્યો. એમાં અનેક શબ્દો છે, પણ એમાંથી એણે હવે શરૂ કર્યા ઓફિસમાં અધિકારીઓના શબ્દો અને એણે જે લિસ્ટ બનાવ્યું તો આશ્ચર્ય થયું કે એ નહોતો જાણતો એવા અનેક શબ્દો ની હારમાળા મળી ગઈ. 

     આમ ને આમ એને હવે ભાષાકોશ રમવાની મજા આવવા લાગી. વરસાદમાં ટીવી કે મોબાઈલ રમતો કરતાં આ રમત એને પ્રિય થઈ ગઈ. હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષાકોશમાંથી એણે એવા કેટલાય શબ્દો શોધ્યા કે, એને માટે તો શું? - એના શિક્ષકોને પણ આશ્ચર્ય થયું. એના મિત્રો મદનિયો, લવારૂં અને ખોલકાં, ભૂંડકાને તો બરકેશ હવે ગુરૂ જેવો જ લાગવા લાગ્યો. બધાંએ હવે તેમાંથી નવી રમત શોધી. એક નદીના નામ બોલે બીજો સમુદ્રના, ત્રીજો પહાડોના તો ચોથો શહેરના.

     ભારતનું ભૌગોલિક જ્ઞાન શબ્દ કોશથી શરૂ થયું,  એમ ઈતિહાસ, વિજ્ઞાન અને ભાષા ના જ્ઞાનની શરૂઆત થઈ. બરકેશના મિત્રોએ તો બકા જમાદારનો ખૂબ આભાર માન્યો.

     નવું નવું શિખવા અને શબ્દોને ઓળખવાની આ રીત તમને પણ ગમશે બાળકો - કરી જોજો પ્રયોગ અને ગમે તો જરૂર એક નવો શબ્દ કોશ ઊભો કરજો. ભાષા કે મા સરસ્વતી છે તો આપણે છીએ. માટે રોજ મા સરસ્વતીને વંદન કરજો બાળકો.

    ચાલો ફરી આવતા મંગળવારે મળીશું. તમારી મિત્ર જયશ્રી ની વાત ધ્યાનમાં લઈ બનાવજો નવી ચોપડી !

પ્રતિલિપિ પર તેમની રચનાઓ અહીં ...


નોંધ -  ડાબી બાજુના કોઈ પણ ફોટા પર ક્લિક કરી નવી વિન્ડોમાં મોટો જુઓ. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી અહીં પાછા આવી જાઓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.