સવાલ તમારા, જવાબ અમારા – ૧૦

-   નિરંજન મહેતા

સવાલ

જવાબ

૧૯૨૧માં ‘સ્વરાજ’ નામનું સામયિક કોણે શરૂ કર્યું હતું? સુભાષચંદ્ર બોઝે
મહાભારતમાં કર્ણના મૃત્યુ સમયે સારથી કોણ હતા ? શલ્ય
૨૦૦૪મા નાસાએ એક સુપર કોમ્પુટર બનાવ્યું હતું તેનું નામ શું હતું? ‘કલ્પના’ – અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવલાના નામે
મોડેલ -   Altix- 3000
કયું જંતુ પોતાની છાતીથી શ્વાસ લે છે? અળસિયું
કયા રાજ્યની સૂચિત રાજધાનીનું નામ એક ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રીના નામે રખાવાનું છે? છત્તીસગઢ - અટલ નગર

    નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

સુભાષચન્દ્ર બોઝ
કલ્પના ચાવલા
અળસિયું
કર્ણ
નાસા
અટલબિહારી બાજપેયી
છત્તીસગઢ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.