દિન વિશેષ – શ્રાવ્ય

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
      માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

      શ્રી. નિતેશ સુખડિયા  સુરતના એક દિવ્યાંગ શિક્ષક છે.  તેઓ પોતાની પ્રતિકૂળ વાસ્તવિકતાને અતિક્રમીને દિવ્યાંગ બાળકોના શિક્ષક બન્યા છે, એટલું જ નહીં. તેમણે દૃષ્ટિવિહીન બાળકોના જ્ઞાન સંવર્ધન માટે અસંખ્ય ઓડિયો અને વિડિયો સ્વરૂપમાં જ્ઞાન સામગ્રીનું સર્જન કર્યું છે.

વિવિધ ક્ષેત્રની પ્રતિભાઓના પરિચય આપતા ઘણા વિડિયો તેમણે બનાવ્યા છે. એમાંના થોડાક નીચે સામેલ કર્યા છે.

તેમની યુ-ટ્યુબ ચેનલ આ રહી...

https://www.youtube.com/c/DinvisheshShravyaNiteshSukhadiya/videos       

-- --
-- --

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *