ચમકૌરનું યુદ્ધ – જલ્પા વ્યાસ

     ૨૨, ડિસેમ્બર – ૧૭૦૪ ના રોજ પંજાબની સરસા નદીના કિનારે ચમકૌર નામની જગ્યા પર શિખો અને મુઘલો વચ્ચે એક ઐતિહાસિક યુદ્ધ લડાયું…

અહીં ક્લિક કરી
એ યાદગાર લડાઈની વાત વાંચો

 

 

તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published.