ખાસ બાળકોના બેલી

      આપણે ત્યાં ‘ખાસ’ બાળકો વિશે ખાસ જાગૃતિ નથી.  હજુ ગઈ કાલ સુધી એમને ‘મંદ બુદ્ધિ’ , ‘પાગલ’ અને બહુ સારી રીતમાં ‘ભલા’ તરીકે જ ઓળખવામાં આવતા હતા.

      પણ…. પશ્ચિમમાંથી અપનાવેલી થોડીક સારી ચીજોની જેમ …

     હવે સમાજમાં તેમના માટે સારી સમજ  કેળવાતી જાય છે. હવે એમને ‘ખાસ’ કે ‘વિશિષ્ઠ’ જરૂરિયાત વાળા બાળકો ગણવામાં આવે છે, અને સન્નિષ્ઠ નાગરિકો એમને માટે કાંઈક કરી  છુટવા તૈયાર થયા છે.

     આવા જ એક સન્નિષ્ઠ, વયસ્ક નાગરિક છે – આ લખનારના એન્જિ. અભ્યાસ વખતના, ૭૦ + ઉમરના,  સહાધ્યાયી…

Atul_Bhatt

અતુલ ભટ્ટ

અતુલ ભાઈની સંસ્થાની વેબ સાઈટ પર જવા આ લોગો પર ક્લિક કરો.

અતુલ ભાઈની સંસ્થાની વેબ સાઈટ પર જવા આ લોગો પર ક્લિક કરો.

તેમના બાળકો સાથે વાતચીત કરવાની એક તક આ લખનારને મળી હતી…. એનો અહેવાલ આ રહ્યો.

એક સવાર અતુલનાં બાળકોની સાથે

 

હવે…

અતુલ ભટ્ટનો પરિચય એમના જ શબ્દોમાં આ રહ્યો.

એમાંથી થોડાક ફોટા…

Atul Ghanshyam Bhatt ab1 ab2 ab3

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
  
Posted in માતા-પિતા માટે, વાલી પ્રયત્ન
3 comments on “ખાસ બાળકોના બેલી
  1. JAYANT A . SHAH says:

    Goodactivity u r doing .Where u r doing ?

  2. अभिनन्दन जन्मदिन निमित्ते *”मुबारकबाद”*

  3. अतुलभाई भट्टजी ने स-वंदन वधाई,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.