બાળ રચનાઓ

 

     બાળવાર્તા મેળાના સમાચાર અહીં પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા ( આ રહ્યા. )

   હવે ખબર મળી છે કે, આ વાર્તાઓ રીડ ગુજરાતી પર પ્રકાશિત થવાની છે. 

 

અહીં ક્લિક કરો

   રાજેશ ભાઈ અને દર્શાબહેન કિકાણી અને રીડ ગુજરાતીના સંચાલકોને આ સ્તૂત્ય અભિગમ અને અભિયાન માટે હાર્દિક અભિનંદન.

સાભાર – શ્રી. વિનોદ પટેલ, સાન ડિએગો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.