q27

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

વસ્તુઓની કિમ્મત માટે નહીં, પણ તે જેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તે મૂળ તત્વની અગત્ય હું સમજીશ

    –   ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ