q34

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

હું વૃધ્ધોને બતાવીશ કે, ઉમ્મર વધવાના કારણે નહીં પણ જીવનને ભુલી જવાના કારણેમૃત્યુ નજીક આવતું હોય છે.

   – ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ