Benefactors

shri. Yashwantbhai shah -> couriered 1 to 12 std math, science, social study textbooks to UK  + 5000 rs.

shri. Milan M. shah -> bought trust drawing pad, headphone, domain name, hosting, security, copyright etc.

Prerna amolkar -> 100 £

Tejal Mistry -> couriered 2 or 3 science textbooks to Prema Chhaya.

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.