મહેરબાની કરીને આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ આપશો.

feedbackplsHello

આપનું નામ *

ઇ-મેઇલ સરનામું *

ગામ, શહેર, તાલુકો

વિડીયો લાઇબ્રેરી વિશે આપનું મંતવ્ય *
 અદ્ભુત સરસ ઠીક

જીવન ચરિત્રો વિશે આપનું મંતવ્ય *
 પ્રેરણાદાયી રસપ્રદ લાંબા ઠીક

બાળવાર્તાઓ વિશે આપનું મંતવ્ય *
 અદ્ભુત સરસ ઠીક

પાવર પોઇન્ટમાં બનેલા ‘ચલચિત્રો-બાળગીતો’ જેવા વિડીયો તમને જાતે બનાવવા ગમે? *
 હા ના

વિડીયો લાઇબ્રેરી વધુ રસપ્રદ અને ઉપયોગી બને તે માટે આપના સૂચનો આવકાર્ય.

જીવન ચરિત્રોની આપના માનસપાટ પર કેવી અસર પડી? વિધ્યાર્થી જગત આવું વધારે વાંચવા પ્રેરાય તે માટે શું કરવું?

ઇવિદ્યાલયને વધુ સુસજ્જ બનાવવા માટે આપના સૂચનો આવકાર્ય.

આભાર ઃ)

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.