શિક્ષક મિત્ર

અને હવે ચાલો…

રમતાં-રમતાં જ્ઞાન સાથે ગમ્મત

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
6 comments on “શિક્ષક મિત્ર
 1. રાહ જોઈએ છીએ !!

 2. shvas lai shakay ochhu chhe ;
  sosaru jai shakay ochhu chhe.

 3. bas ek rang bhinu a nagar hoi ;
  premvash pratyek ghar hoy.

 4. Randhal chhath nu randi laie,
  Bachake thodu thodu bandhi jaie;
  Atham puri thashe adathi rate,
  veran chhern kagal jeva na thaie.

 5. N sandho n ren vithala
  rakho evu klen vithala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*