સ્વાસ્થ્ય

કેલિફોર્નિયા નિવાસી ડો. ચન્દ્રવદન મિસ્ત્રીએ તૈયાર કરેલા સ્વાસ્થ્ય સંબંધી  લેખો…..

chandravadan_mistry_1

લેખ -૧        લેખ -૨     લેખ -૩   લેખ -૪     લેખ -૫

લેખ -૬       લેખ -૭      લેખ -૮    લેખ -૯   લેખ -૧૦

લેખ -૧૧    લેખ -૧૨    લેખ -૧૩   લેખ -૧૪    લેખ -૧૫

લેખ -૧૬   લેખ -૧૭    લેખ -૧૮    લેખ -૧૯    લેખ -૨૦

લેખ -૨૧    લેખ -૨૨   લેખ -૨૩   લેખ -૨૪     લેખ -૨૫

લેખ -૨૬    લેખ -૨૭    લેખ -૨૮    લેખ -૨૯   લેખ -૩૦

લેખ – ૩૧   લેખ – ૩૨   લેખ – ૩૩    લેખ – ૩૪   લેખ – ૩૫

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
One comment on “સ્વાસ્થ્ય
  1. Sureshbhai,
    Thanks for making it possible to read ALL Posts via E-VIDHYALAY.
    Hope both the CHILDREN & ADULTS read these Posts….then REVIEW …then STUDY MORE on these subjects & ask the MEDICAL DOCTORS for the GUIDANCE.
    May the KNOWLEDGE lead to better UNDERSTANDING of the HUMAN BODY….may the knowledge INSPIRE some to study MEDICINE and may be some of these kids can be the FUTURE DOCTORS serving the MANKIND.
    Dr. Chandravadan Mistry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.