કોયડા કોર્નર

જાતજાતના ને ભાતભાતના કોયડાઓ. ભલે જીવનના કોયડા ઉકેલી ન શકીએ, આવા કોયડા ઊકેલવા એ પણ એક હોબી જ છે.

આ પાના પર કોયડાઓ અને એમના ઉકેલોની યાદી બનાવી છે.

ગણિત ગમ્મત 

ચીલા બહારના વિચાર ( Lateral Thinking) 

સંબંધો

પ્રકીર્ણ

One thought on “કોયડા કોર્નર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>