Tag Archives: Scratch

ટેટ્રોમિનો

       ’ટેટ્રિસ’ની રમત જેના આધારે બનાવવામાં આવી છે – તે ‘ટેટ્રોમિનો’ નામથી ઓળખાતા, ચાર ચોરસમાંથી બનતા અલગ અલગ જાતના ટુક્ડાઓને લંબચોરસ ફ્રેમમાં ગોઠવવાની આ રમત છે.

ટેટ્રોમિનો વિશે અહીં  જાણો 

ચોરસ ડિઝાઇન

સ્ક્રેચ પર આ માટેનો પ્રોજેક્ટ  જુલાઈ- ૨૦૧૪ માં બનાવ્યો હતો - આ રહ્યો.

હવે એના પરથી બીજો પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં આવી ડિઝાઇનો બનાવીને સ્ટોર  કરી શકાય છે. હાલ એની લાયબ્રેરીમાં ત્રણ ડિઝાઇનો સામેલ કરેલી છે. પણ બીજી અનેક ડિઝાઈનો બહુ સરળતાથી બનાવી અને સ્ટોર કરવાની સવલત છે.

સૂચનાઓ -

Press green arrow to start. There are two options available thro’ Record/ Play button on RHS bottom.

In recording mode…..
You can make any no. of changes using the pattern palette on RHS. Out of the 42 shapes any one can be selected by clicking on it. Further clicking it will rotate that shape by 90 deg.
Then click on any cell of the 9×9 canvas on LHS. The same cell be changed any no. of times.
When you are satisfied with the design, press SPACE and the design will be permanently saved.

In Play mode…
Use UP/ DOWN keys to watch and enjoy the saved design.

 

સ્ટ્રોબોસ્કોપ !

હવે ‘સ્ક્રેચ’ પર સ્ટ્રોબોસ્કોપ !!!

ચિત્ર પર 'ક્લિક' કરો અને 'સ્ટ્રોબ શો' જોવ 'સ્ક્રેચ' પર પધારો

ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરો અને ‘સ્ટ્રોબ શો’ જોવ ‘સ્ક્રેચ’ પર પધારો

‘સ્ટ્રોબોસ્કોપિક ઈફેક્ટ’ વિશે અહીં જાણો…

અને અનેક ‘મસ્ત’ વિડિયોમાંનો એક …… પાણીના ટીપાં સાથે રમત…

ટેન્ગ્રામ

અહીં ટેન્ગ્રામના ટુકડાઓ જોડી બનાવેલા ઘણા મોડલો બતાવ્યા હતા – આ રહ્યા .

પણ…  હવે નેટ ઉપર જાતે  બનાવો.

Tangram_hobby

 

આ ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી ત્યાં પહોંચી જાઓ.

અને મન થાય તો… આવા પ્રોજેક્ટો ‘સ્ક્રેચ’ પર બનાવવા માંડો !!