મૌખિક ગણિત

વેદિક ગણિત_ભાગ_૧, : સુત્ર – ૧ એકાધીકેન પુર્વેણ
વેદિક ગણિત_ભાગ_૨, : સૂત્ર -૨ નિખિલં નવતશ્ચરમમ્ દશત: (Part 1)
વેદિક ગણિત_ભાગ_3, : સૂત્ર -૨ નિખિલં નવતશ્ચરમમ્ દશત: (Part 2)
વેદિક ગણિત_ભાગ_૪, : વેદિક ગણિત કે વૈદિક ગણિત ની રીતે વર્ગ શોધવાની પદ્ધતિ.
વેદિક ગણિત_ભાગ_૪.૧, : ઉપસિધ્ધાંત ૭: યાવાદુનાં તાવદૂનીકૃત્ય વર્ગ ચ યોજ્યેત્ ,
વેદિક ગણિત_૫, : વેદિક ગણિત કે વૈદિક ગણિત ની રીતે ચોક્કસ પ્રકારની સંખ્યાઓના વર્ગ શોધવાની રીત
વેદિક ગણિત_૬, : સૂત્ર – ૧૪ : એકન્યૂનેન પૂર્વેણ
વેદિક ગણિત_૭, : સૂત્ર – ૧૪, એકન્યુનેન પૂર્વેણ,
વેદિક ગણિત_૮, :
વેદિક ગણિત_૯, : સૂત્ર – ૩, ઉર્ધ્વતીર્યગ્ભ્યામ્,
વેદિક ગણિત_૧૦, :
વેદિક ગણિત_૧૧ : “વેદિક ગણિત કે વૈદિક ગણિતની રીતે ભાગાકાર – part1
or
વેદિક ગણિતની રીતે ૯ વડે ભાગાકાર,”

વેદિક ગણિત_૧૨, : વેદિક ગણિત કે વૈદિક ગણિતની રીતે ભાગાકાર – part2,

તર્કશક્તિને મજબૂત બનાવવામાં સહાયક એવી હોબી લોબી અને
બાળકોને રમતાં રમતાં જ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ શીખવવા માટે સહાયક એવા સ્ક્રેચ સોફ્ટવેરની ની મુલાકાત લેવાનું તમને ગમશે જ.

સ્ક્રેચ સોફ્ટવેરનું ઓફલાઇન વર્ઝન પણ ડાઉનલોડ કરી જ શકાય છે.

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
One comment on “મૌખિક ગણિત
  1. gopal says:

    saras website
    gopal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.