શિક્ષક+શાળા સેતુ

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
3 comments on “શિક્ષક+શાળા સેતુ
  1. Mahendrakumar Ramanbhai Amin says:

    I like this blog. It, very useful to all. Please pu science. Thanks.

  2. Anila Patel says:

    Adabhoot blog. aanathi biji kai moti sahity ane shikshanani seva hoi shake? Dhanyavad lataben.

  3. અવકાશ સુથાર says:

    આ બ્લોગ ખુબ સરસ અને ખુબ ઉપયોગી બની રહેશે. હુ પણ એક શિક્ષક છુ. તમને મદદ કરવામા આનદ થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.