વિડીયો લાઇબ્રેરી

નોંધ : ઈ-વિદ્યાલય વેબસાઈટ બનાવવાનું તથા વિષયો પ્રમાણે વિડીયો લાઈબ્રેરી
ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
3 comments on “વિડીયો લાઇબ્રેરી
 1. Ashok Vidwans says:

  Friends,
  Truly realistic approach to find solution for our society’s most important problem. I commend you for adopting this solution, and initiating the implementation. I am not young any more, but would certainly like to help your efforts in whatever way I can. Once again, hat’s off to your sense of dedication.
  Regards,
  Ashok Vidwans.
  8 Stonehedge Drive, East Windsor, NJ, USA.
  Phone : (609) 336 – 7239.

 2. ushapatel says:

  નમસ્કાર, આ વેબ્સાઈટ ખરેખર આવકાર્ય છે અને આશા છે કે ગુજરાતી માતૃભાષાનું સંવર્ધન અને જતન કરીને તેના પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત આપને થયું એના માટે આપ ધન્યવાદ્ને પાત્ર છો જ. આભાર આપનો અને ઈશ્વરનો. શુભેચ્છા સહિત. ઉષા પટેલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.