બાળ સાહિત્ય

mavji

માવજીભાઈનાં માટલાં

wiki

વિકિસ્રોત પર બાળવાર્તાઓ

હરિરસની હેલી

ભજન સંગ્રહ
સંકલન
-  શ્રી. ગોપાળ પારેખ (વાપી)

આ બ્લોગ પર
પ્રકાશિત કરેલી
બાળ વાર્તાઓ માટે
ઉપરના ચિત્ર પર ક્લિક કરો

 ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

   ઈન્ટરનેટ ઉપર જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી બાળ સાહિત્યના ખજાના મળ્યા છે; ત્યાં પહોંજી જવાની  'સિમ સિમ ખુલ જા' ચાવીઓ આ પાનાં પર આપવામાં આવી છે. એ બધી વેબ સાઈટોના સંચાલકોનો ગુજરાતના બાળકો અને તેમના વાલીઓ વતી ખુબ ખુબ આભાર.  વાચકોને વિનંતી કે, આવા અન્ય ખજાનાની ભાળ મળે તો અમને જરૂર જણાવશો. એમને પણ અહીં સામેલ કરવાનુ ં  ગમશે.

આ લોગો પર ક્લિક કરો.

પુષ્પાબહેન અંતાણીની બાળ વાર્તાઓ

આ લોગો પર ક્લિક કરો

રંગ રંગ વાદળિયાં - સુંદરમ્ 

આ ચિત્ર પત્ર ક્લિક કરો.

રીડ ગુજરાતી - બાળવિભાગ

panchatantra

પ્રતિલિપિ પર

drive

અરવિંદ ગુપ્તા

Jadeja

દીકપાલસિંહજી જાડેજા