જીવન ચરિત્રો

આ વેબ સાઈટ પર પ્રકાશિત

જીવન ચરિત્રો

ઝળહળતા સીતારા

શિક્ષક પરિચય

સત્યકથા

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય ઉપર

આ લોગો પર ક્લિક કરો.

અનુક્રમણિકા

– અ –

–ક–

 – ખ–

 – ગ, ઘ–

– ચ, છ–

–જ, ઝ–

–  ટ થી ઢ–

–ત, થ–

–દ–

–ધ–

–ન–

–પ, ફ–

–બ–

–ભ–

–મ–

–ય–

–ર–

 –લ–

–વ–

–શ, સ–

–હ–

–ક્ષ–

–  પ્રકીર્ણ –  ;  લેખક અભ્યાસ/ પુસ્તક પરિચય     

સંસ્થા પરિચય;   બ્લોગર ઈન્ટરવ્યુ ; લોકસાહિત્ય

મળવા જેવા માણસ

સંસ્થા પરિચય

સ્થળ પરિચય

ગુજરાતી ચોપડીઓના ખજાના

વિવિધ ક્ષેત્રોની પ્રતિભાઓ….

અર્થશાસ્ત્રી /  ઈતિહાસકાર /  એન્જિનિયર /  ઉદ્યોગપતિ

અભિનેતા /  કલાકાર/ ચિત્રકાર/ શિલ્પકાર/ જાદુગર

ડોક્ટર/ દાનવીર/ ધારાશાસ્ત્રી

દેશભક્ત

નારી પ્રતિભાઓ

મુખ્ય મંત્રીઓ

સંગીતકાર/ગાયક/ નર્તક

ફોટોગ્રાફર, રમતવીર, વહીવટકાર

રાજકીય નેતા

વિકલાંગ, વૈજ્ઞાનિક, સોફ્ટવેરનિષ્ણાત

સંત

સમાજ સુધારક/  સમાજ સેવક

સાહિત્યકારો….

કવિ

નવલકથાકાર

પ્રવાસ વર્ણનકાર

 

 

પ્રેરક પ્રસંગ1
પ્રેરક પ્રસંગ 2
પ્રેરક પ્રસંગ 3
પ્રેરક પ્રસંગ 4