જયશ્રી પટેલ

  • જન્મ - ૧૯૫૩, ચાણસ્મા, વતન - ભરૂચ
  • એમ.એ.
  • ગુજરાતી અને મરાઠી ભાષાનાં શિક્ષિકા
  • હાલ વસવાટ - મુંબઈ
  • પ્રવૃત્તિ - સામાયિકો અને નેટ ઉપર લેખન
  •   ઈમેલ - [email protected]

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

2 thoughts on “જયશ્રી પટેલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *