વિનોદ પટેલ

  • જન્મ - ૧૯૩૭, ડાંગરવા, જિ. મહેસાણા 
  • બી.એ., એમ.કોમ., એલ.એલ.બી.
  • ૧૯૯૪, ડાયામાઈન્સ એન્ડ કેમિકલ્સમાંથી સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે નિવૃત્ત
  • હાલ વસવાટ- સાન દિયેગો, કેલિફોર્નિયા
  • બ્લોગર  ઈમેલ -  vinodpatel63@yahoo.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *