પરિસરનો પડકાર – ચંદ્રશેખર પંડ્યા

    ‘એન્વાયર્નમેન્ટ’ અથવા તો ‘એન્વિરોનમેન્ટ’ જેને આપણે ગુજરાતીમાં ‘પર્યાવરણ’ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેની પરિભાષા વિવિધ પુસ્તકોમાં અલગ અલગ જોવા મળે છે. પરંતુ સમજણ પૂરતી ભાષામાં જોવા જઈએ તો કોઈ પણ મનુષ્ય કે પ્રાણી જ્યાં નિવાસ કરી રહેલ હોય તેની આસપાસ આવેલાં તમામ સજીવો કે નિર્જીવ ચીજવસ્તુઓ, પરિસ્થિતિઓ અને અસરોના સમૂહને પર્યાવરણ કહેવામાં આવે છે.આખો લેખ અહીં વાંચો

એ લેખ ગમ્યો હોય તો એવા બાર લેખ આ રહ્યા…

તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.