ગણિતને સરળ અને ગમતીલું કરતા અક્ષય ખત્રી

        આ કથા માનવામાં ના આવે તેવી છે. કોઈને કહીએ તો ગપ્પું કે અફવા કહીને વાતને ઉડાડી દે તેવી છે. આજકાલ કોઈને વીસ સુધીના પણ ઘડિયા આવડતા નથી ત્યારે અમદાવાદના અક્ષયભાઈ ખત્રી સો સુધીના, હજાર સુધીના જ નહીં, સાત કે દસ આંકડાની કોઈ પણ રકમ આપો તેના ઘડિયા બોલી શકે છે. એટલું જ નહીં, પોતે વિકસાવેલી ખાસ પદ્ધતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને થોડા દિવસમાં સો સુધીના ઘડિયા રમતાં રમતાં શીખવાડી પણ શકે છે.
અજાયબ વાત લાગી ને? 
આખી વાત અહીં ….
અહીં ક્લિક કરો

તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.