પ્રવેશ દ્વાર

મુખ્ય વિભાગોની મુલાકાત લેવા
અને   અવનવી, ચટપટી વાનગીઓ
ઝટપટ  માણવા બારી પર
ટકોરો મારો!

 

સમ્પર્ક -   evidyalay@gmail.com

                sbjani2006@gmail.com

ઈ-વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

सा विद्या या विमुक्तये ।

મુદ્રાલેખ

       ભણો - ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે

ઈ-વિદ્યાલયનું બીજ.....

 આ લેખ વાંચો

સ્વાગત સંદેશ

મૌલિકા દેરાસરી

ઉદ્દેશો

  • ગુજરાતની ભાવિ પેઢીનો તંદુરસ્ત વિકાસ
  • ઈ- શિક્ષણ
  • પ્રેરક જીવન ચરિત્રો
  • વિવિધ સામગ્રીઓનો ભોજનથાળ
  • રમતનું મેદાન
  • હોબી/ ક્રાફ્ટ ટેબલ
  • બાળકોની રચનાઓ
  • વાલીઓ/ શિક્ષકો માટે ચર્ચા મંચ