પ્રવેશ દ્વાર

મુખ્ય વિભાગોની મુલાકાત લેવા અને
અવનવી, ચટપટી વાનગીઓ ઝટપટ માણવા
બારી પર ટકોરો મારો!

 ઈ-વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

વિભાગવાર અનુક્રમણિકા                લેખકવાર અનુક્રમણિકા

મુદ્રાલેખ

       ભણો - ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે

ઈ-વિદ્યાલયનું બીજ.....

 આ લેખ વાંચો

ઉદ્દેશો

  • ગુજરાતની ભાવિ પેઢીનો તંદુરસ્ત વિકાસ
  • ઈ- શિક્ષણ
  • પ્રેરક જીવન ચરિત્રો
  • વિવિધ સામગ્રીઓનો ભોજનથાળ
  • રમતનું મેદાન
  • હોબી/ ક્રાફ્ટ ટેબલ
  • બાળકોની રચનાઓ
  • વાલીઓ/ શિક્ષકો માટે ચર્ચા મંચ

સ્વાગત સંદેશ

મૌલિકા દેરાસરી

નવી સામગ્રી

કહેવત

જરાક હસી લઈએ !

દર્દી -

ડોક્ટર સાહેબ, મારા હૃદયમાં હજુ કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય એમ મને જણાય છે. ઠીક નથી લાગતું.

 ડોક્ટર-

ચિંતા ના કરો. મેં તમારા હૃદયની પૂરેપૂરી તપાસ કરેલી છે. હું તમને ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે, તમે જીવશો ત્યાં લગી તમારા હૃદયને કશું જ નહિં થાય !

 

सा विद्या या विमुक्तये ।

 

સમ્પર્ક

evidyalay@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.