પ્રવેશ દ્વાર

મુખ્ય વિભાગોની મુલાકાત લેવા અને
અવનવી, ચટપટી વાનગીઓ ઝટપટ માણવા
બારી પર ટકોરો મારો!

ઈ-વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

सा विद्या या विमुक्तये ।

સમ્પર્ક - evidyalay@gmail.com            વિભાગવાર અનુક્રમણિકા         ઈ-વિદ્યાલય ટીમ

મુદ્રાલેખ

       ભણો - ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે

ઈ-વિદ્યાલયનું બીજ.....

 આ લેખ વાંચો

સ્વાગત સંદેશ

મૌલિકા દેરાસરી

ઉદ્દેશો

  • ગુજરાતની ભાવિ પેઢીનો તંદુરસ્ત વિકાસ
  • ઈ- શિક્ષણ
  • પ્રેરક જીવન ચરિત્રો
  • વિવિધ સામગ્રીઓનો ભોજનથાળ
  • રમતનું મેદાન
  • હોબી/ ક્રાફ્ટ ટેબલ
  • બાળકોની રચનાઓ
  • વાલીઓ/ શિક્ષકો માટે ચર્ચા મંચ

નવી સામગ્રી

One thought on “પ્રવેશ દ્વાર”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.