સવાલ તમારા, જવાબ અમારા – ૭

-   નિરંજન મહેતા

સવાલ

જવાબ

વિષ્ણુના શંખનું નામ શું? પાંચજન્ય
પ્રથમ ભારતીય કોણ જેને નોબેલ પ્રાઈઝ મળ્યું હતું? અને ક્યાં ક્ષેત્રમાં? રવીન્દ્રનાથ ટાગોર – સાહિત્યમાં
પુરાતન મૂળ સાત અજાયબીઓમાથી આજના સમયમાં એક જ અજાયબી નાશ નથી પામી તો તે કઈ? ગીઝાનો પિરામિડ, કેરો, ઇજિપ્ત
પ્રથમ અવકાશયાત્રી કોણ.એને મોકલનાર કયો દેશ યુરી ગાગારીન, રશિયા
દુનિયાનો સૌથી નાનો સમુદ્ર કયો? આર્કટિક સમુદ્ર – ૫.૪ મિલિયન સ્કે. માઈલ

    

નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

પાચજન્ય શંખ
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર
ગીઝાનો પિરામિડ અને સ્ફિન્ક્સ
યુરી ગાગારિન, રશિયા
આર્કટિક સમુદ્ર, ઉત્તર ગોળાર્ધ

One thought on “સવાલ તમારા, જવાબ અમારા – ૭”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.