સવાલ તમારા, જવાબ અમારા – ૮

-   નિરંજન મહેતા

સવાલ

જવાબ

ભારતના કયા વડાપ્રધાને પોતાનો સંપૂર્ણ કાર્યકાળ બે વખત પૂરો કર્યો હતો? મનમોહનસિંહ
સમ્રાટ અશોક બુદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે ભારત બહાર કયાં ગયા હતા? શ્રીલંકા
સૌરમંડળના કયા ગ્રહ પર એક લાલ ડાઘ દેખાય છે? બૃહસ્પતિ (જ્યુપિટર)
વિશ્વના કયા રાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ રાજ્યો છે ? યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા – ૫૦ રાજ્ય.
રામાયણમાં જે વાનર રાજ્યનો ઉલ્લેખ છે તે રાજ્ય કયું? કિષ્કિન્ધા

    

નોંધ - કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી તેને મોટું જોઈ શકશો. ત્યાં ફરી ક્લિક કરી પાછા અહીં આવી શકશો.

મનમોહન સિંહ
જ્યુપિટર ગ્રહ
શ્રીલંકા
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.