ગુજરાતી રસોઈ

     ખમણ, ઢોકળાં, પાતરાં... મોંમાં પાણી આવી જાય તેવી આપણી ખાસંખાસ વાનગીઓ કોને ના ભાવે? ગુજરાતી ન હોય તે પણ એના સ્વાદ માણવા દોડી જાય. અને ઘણા એવા પણ હોય, જેમને આવી વાનગી બનાવવામાં રસ હોય, પણ એના વિશે કશી માહિતી ન હોય. 


    સુરતના રહેવાસી આપણા મિત્ર શ્રી. રાજેશ કોલડિયાનાં પત્ની દક્ષાબહેન  હવે આવી વાનગી બનાવવાનું શીખવતા વિડિયો પીરસી રહ્યા છે! નીચે તેમના થોડાક વિડિયો માણો. 

 

દક્ષાબહેનની યુ-ટ્યુબ ચેનલ આ રહી.

અલબત્ત સ્વાદ તો વાનગી બનાવ્યા પછી જ મળે ને?!

     અને.... આ જાહેરાત સાથે 'રસોઈ' બનાવવાની હોબીના નવા વિભાગની પણ શરૂઆત કરવામાં આવે છે. જે કોઈ ભાઈ કે બહેનને આ  બાબત જ્ઞાન વહેંચવામાં રસ હોય, તે તેમની સામગ્રી મોકલી આપે ( વાનગી નહીં મોકલે તો ચાલશે !)

..... .......
..... .....

One thought on “ગુજરાતી રસોઈ”

  1. અમારા મહેમાન થાવ અને આવી જાવ સુરત વાનગી પણ ખવરાવીએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *