સવાલ તમારા; જવાબ અમારા – ૧ 

 

સવાલ

જવાબ

વિમાન ઊંચે શી રીતે ચઢે છે? એન્જિનમાંથી નીકળતો ધુમાડો વિમાનની પાંખોની નીચે ફેંકવામાં આવે છે, આના કારણે પાંખો નીચેની હવાનું દબાણ વધી જાય છે, જે વિમાનને ઉપરની દિશામાં ધક્કો આપે છે.
જેટ વિમાનમાં મુસાફરોનો સામાન ક્યાં રાખવામાં આવે છે? મુસાફરોની સીટોની નીચે વિમાનના નીચલા અડધા ભાગમાં.
જેટ વિમાનમાં કયું બળતણ વપરાય છે? કેરોસિન અને તેના જેવાં પ્રવાહી બળતણ - જે બહુ ઊંચે થીજી ન જાય.
જેટ વિમાનમાં બળતણની ટાંકી ક્યાં હોય છે? મોટા ભાગે વિમાનની બે પાંખોમાં;  કદીક એ બેની વચ્ચે પણ.
વિમાન ઊંધી દિશામાં ચાલી શકે? ના! વિમાનમાં રિવર્સ ગિયર નથી હોતું. વિમાન એરપોર્ટ પર પાર્ક કરેલું હોય પછી તેને રન-વે પર લઈ જવા માટે ખાસ પ્રકારના વાહનથી ખેંચવામાં આવે છે !

 

11.jpg
parts-airplane.png
93544-004-A211D18D.jpg
-- --

2 thoughts on “સવાલ તમારા; જવાબ અમારા – ૧ ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *