કોયડો – ટેબલની ઊંચાઈ


Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

બિલાડી ટેબલ પર હોય અને કાચબો નીચે હોય તો એમની ટોચ વચ્ચે ૧૭૦ સે.મિ. અંતર છે. જો બન્નેના સ્થાનની અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો તે અંતર ૧૩૦ સે.મિ. થઈ જાય છે.

તો , ટેબલની ઊંચાઈ કેટલી ?


૧૫૦ સે.મિ.(  બીજગણિતની રીત વાપરો. )

 

One thought on “કોયડો – ટેબલની ઊંચાઈ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *